Waldemar Karwat

Kierownik projektu

Od 30 lat buduje, przebudowuje i remontuje

obiekty pływające. Specjalista w branży stalowej.