Sandra Pastwa

Technolog

Inżynier Budowy Okrętów i Jachtów po Politechnice Gdańskiej.

Od kilku lat zdobywa doświadczenie w budowie statków ijachtów. Zajmuje się zakupami

i przygotowaniem materiałów dla realizowanych projektów przebudów i budowy nietypowych konstrukcji.