Monika Olszewska

Kierownik działu administracji i rozliczeń

Osoba nadzorująca nasze sprawy finansowe, monitorująca płatności, zapewniająca  właściwy przepływ dokumentów księgowych, a także aktywnie współpracująca  ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa.