Na Ostrowiu 1, Gdańsk, Polska

Kacper Chmara

Technolog

Inżynier Budowy Okrętów i Jachtów, ukończył Politechnikę Gdańską.

Doświadczenie zdobył przy wielu projektach w grupie stoczni Remontowa w Gdańsku.

Jako technolog zajmuje się opracowaniem dokumentacji technologicznej, przygotowaniem materiałów, nadzorem nad dokumentacją konstrukcyjną. Bierze czynny udział w procesach budowy statku od etapu zamawiania materiałów do przekazania jednostki Klientowi.