Certyfikat ISO 9001

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Zapewnienia stabilność i powtarzalność procesów, a tym samym ich wyników. Jest to jeden z celów normy ISO 9001 – zapewnienie powtarzalnej jakości wyrobów lub usług – spełniających wymagania Klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawa i innych, do których spełnienia dana organizacja jest zobowiązana;

Zapewnienia utrzymywanie ładu organizacyjnego poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane;

Zapewnienia jednoznaczne dane i informacje pozyskiwane z procesów monitorowania i pomiarów zarówno wyrobów i usług, jak również procesów w celu ich wykorzystania do zarządzania organizacją i jej ciągłego doskonalenia.