StalRem

O nas

Forma prawna i własnościowa

Spółka Akcyjna
Członek grupy „Remontowa”
Założona w 1993 r.

STAL REM S.A.; ul. Na Ostrowiu 1; 80-958 Gdańsk
KRS: 0000053261, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 583-001-05-62, REGON: 190270670
Wysokość kapitału zakładowego: 513.000zł

Udziałowcy

63% – Gdańska Stocznia Remontowa „REMONTOWA” S.A.
37% – Zarząd i Pracownicy „STAL-REM” SA

Pracownicy

15 osób – zarząd, kierownicy, biuro
150 osób – produkcja (brygadziści, monterzy, spawacze, itp.)