StalRem

Dla akcjonariuszy

Zarząd STAL-REM S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do odbioru dokumentów akcji (jeżeli akcjonariusz dotychczas ich nie odebrał) oraz do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w celu ich dematerializacji. Odbiór/złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21 października 2020r., w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 58 307 21 40.


Pobierz PDF